Podmínky užívání

Používáním profeev.com souhlasíte s těmito podmínkami. V tomto šedém bloku u jednotlivých částí najdeš vždy polopatě vysvětlenou verzi ;)

Podmínky užívání profeev.com existují, aby zaručily spokojenost na straně lektorů, uživatelů i provozovatele.

  • Za lektora je považován každý uživatel, který se jako lektor zaregistruje nebo komentuje jakékoliv video.
  • Uživatelem je každý uživatel, který se zaregistruje do systému a/nebo nahraje své video.
  • Provozovatelem profeev.com je: patery lab s.r.o., IČ: 018 22 039, DIČ: CZ01822039 se sídlem Přádova 2088/4, 182 00 Praha 8 (nejsme plátci DPH).

Registrací nebo používáním aplikace vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.

Předmětem smluvního vztahu je zpřístupnění služeb aplikace profeev.com ze strany poskytovatele uživateli. Cílem aplikace je umožnit poskytování zpětné vazby lektora uživateli.

Platby

Registrací do aplikace profeev.com vstupuje uživatel do smluvního vztahu s provozovatelem.

Cenu služeb uživatel uhradí prostřednictvím platební brány. Cena bude určena dle platného ceníku.

Odpovědnost za poskytované služby a reklamační řád

Naší snahou je spokojenost na straně uživatele i lektora. Případné problémy se nebojíme řešit. V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail ondrej@profeev.com nebo na tel. číslo +420 774 999 066.

Celková souhrnná odpovědnost provozovatele za veškeré škody uživatele je limitována maximální částkou ve výši 100% ceny za poskytovanou službu.

Lektor se zavazuje dodržovat pravidla pro lektory (https://www.profeev.com/public/lecrules). Provozovatel neručí za práci lektorů, odpovědnost nese lektor. Cílem aplikace je umožnit poskytování zpětné vazby lektora uživateli.

Uživatel má právo reklamovat kvalitu poskytnuté služby. Tuto skutečnost musí provozovateli oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů od poskytnutí komentářů lektorem. Provozovatel posoudí oprávněnost reklamace a do 5 pracovních dnů uživatele vyrozumí.

Ochrana dat

Videa, která do profeev.com nahrajete neuvidí nikdo jiný, než koho Vy určíte. Vaše kontaktní údaje také nikomu třetímu neposkytneme, jen občas dáme vědět, co je u nás nového. Pokud už u nás údaje nechcete mít uchovány, kontaktujte nás prosím na ondrej@profeev.com

Nahraná videa uživatelů zpřístupníme pouze osobě/osobám, které určí uživatel.

Poskytnutím svých kontaktních údajů zároveň souhlasíte s jejich zpracováním a přijímáním informací pro zajištění chodu aplikace a pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat lektora nebo uživatela. Aplikace profeev.com funguje v souladu s požadavky právního řádu České republiky. Účelem zpracování osobních údajů je provozování profeev.com – komentování videí z pohledu lektora a nahrávání videí a sledování komentářů z pohledu uživatela. Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie. Zpracovat osobní údaje uživatele může provozovatel jen s jeho souhlasem. Ten je udělován automaticky při registraci nebo prvním použití aplikace. Pokud si uživatel nepřeje, aby jeho údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíše na ondrej@profeev.com požadavek.

Poskytnutím e-mailové adresy souhlasí uživatel se zasíláním zpráv, ve kterých bude informován o novinkách patery lab s.r.o. Tuto funkci lze na žádost zrušit.

Změna podmínek

Pokud se tyto podmínky změní, dáme vědět e-mailem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek užívání. O všech změnách podmínek užívání bude provozovatel informovat uživatele s předstihem na kontaktní e-mail.

Pokud lektor nebo uživatel nebudou chtít vzhledem ke změněným podmínkám používání pokračovat v používání profeev.com, nechť napíšou na ondrej@profeev.com a jejich účet bude zrušen.

Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na profeev.com.

Není Vám v podmínkách něco jasné? Kontaktujte nás.